Usluge


Arhitektonsko projektiranje

Milat je arhitektonski ured koji pruža usluge arhitektonskog projektiranja. Izrađujemo projekte idejnog rješenja, glavnog do izvedbenog projekta i projekta interijera.
U svom radu pokušavamo uvijek pomaknuti ljestvicu mogućeg, te ostvariti optimalni učinak za klijenta racionalnim korištenjem budžeta i maksimalnim ostavarenjem dogovorenog programa. Svakom klijentu pristupamo individualno. Projekti koje smo radili su raznih skala i svrhe, manje i veće stambene kuće, višestambenih zgrade, javne građevine, hotele, vanjska uređenja i uređenja interijera privatnih i javnih prostora. S Vama kroz idejnu fazu razrađujemo rješenja i nastojimo uskladiti program i potrebe. Projekte Vam prezentiramo kroz skice, 3d modele, vizualizacije i VR prohode. U fazi glavnog i izvedebenog projekta razrađujemo dogovorena rješenja upotrebom najmodernijih alata. Također ishođujemo potrebne dozvole za gradnju i elaborate.
Koristimo BIM softver što znači da imamo na raspolaganju vrhunske prezentacijske i analitičke alate već u ranim fazama izrade projekta.


BIM

BIM je skraćenica od Building Information Modeling, što opisuje proces izrade pametnog 3D modela građevine, koji omogućuje arhitektima i inžinjerima bolji uvid i alate za efikasnije planiranje, projektiranje, građenje i održavanje građevina. Osnovni ishod tog procesa je Building Information Model, trodimenzionalni digitalni opis svakog aspekta građevine. Model je sastavljen kolaborativno od strane svih sudionika uključenih u proces. Model omogućava onima koji upravljaju s procesom građenja ili održavanja zgrade da optimiziraju svoje akcije što pridonosi većoj vrijednosti građevine kroz njeno ukupno trajanje. BIM omogućuje brze i koordinirane izmjene projektne dokumentacije, te stavlja naglasak na suradnju i koordinaciju među svim učesnicima u procesu građenja, a investitoru osigurava bolji uvid u projekt te veći nivo određenosti i sigurnosti.

B2B


3D modeliranje i razvoj parametričkih modela

Naše polje ekspertize je parametrički dizajn i 3D modeliranje. Nudimo podršku u razvoju novih proizvoda i modela baziranih na principima parametričkog dizajna i algoritamskom programiranju. Razvijamo 2D i 3D parametričke objekte postojećih proizvoda za BIM softver ili web sučelje. Principi parametričkog dizajna spominju se kao jedan od stupova industrije 4.0.. Naš ured provodi istraživanje i razvoj vezano za upotrebu novih tehnologija u procesu dizajna. U potrazi smo za novim primjenama unutar šireg područja dizajna i otvoreni za interdisciplinarne suradnje.


Parametrički dizajn

Izraz parametrički dolazi iz matematike. Odnosi se na upotrebu određenih parametara ili varijabli koje se mogu mijenjati kako bi se utjecalo na krajnji rezultat jednadžbe ili sistema. Parametrički dizajn je paradigma u dizajnu koja se zasniva na logički uspostavljenom odnosu između elemenata, a ta logika je najčešće zadana algoritamski. Algoritmi sadrže parametre koji se mogu mijenjati kako bi se proizvelo više različitih ishoda. Algoritmi generiraju složene geometrije i strukture kojima upravljamo mijenjanjem parametara, čime nastaje raspon složenih rješenja.


3D skeniranje

Opremljeni smo 3D skenerom tipa što nam omogućuje izradu digitalnih modela prema postojećem predlošku, te skeniranje i brzo snimanje interijera i ekterijera.


e-impuls