Starački dom Labin

kategorija :
arhitektura
gdje :
Split, Croatia
kada :
2010
tko :
Mario Matić , Maja Milat , Miljenko Zekić

Zgrada doma za starije osobe nalazi se u okruženju obiteljskih kuća te javnog parka koji dijeli s impozantnom građevinom Doma zdravlja. Suteren kao najveća etaža doma za starije je upušten u teren 4 metra u odnosu na pristupnu cestu. Njegova os položena je u smjeru sjever – jug usporedno s volumenom Doma zdravlja Stambeni prostori i stacionar razmješteni su u tri paviljona koja stoje na suterenu. Dva obodna paviljona su etaže P+2, a srednji najmanji je etažu niži. Ulaz u zgradu je na razini suterena, a visinska razlika se savladava rampama od 5%(parkirna) i 12% (pristupna). Zadnju razliku od 60 cm visine pješak savladava rampom od 5% koja ga vodi do konačne kote zaravnatog terena suterena i ulaznog trijema. Pokos između parkiranja i ceste te parkiranja i zgrade je hortikulturno uređen. Parking je popločan betonskim tratnicima i ozelenjen stablima hrasta i javora.

U suterenu su smješteni svi javni i društveni sadržaji doma. Prolaskom kroz trijem i vjetrobran, dolazi se do glavnog komunikacijskog raskrižja. Ispred se nalazi caffè, a u nastavku park. Lijevo se nalaze prostor halla, zajednički prostori doma te dnevni centar. Desno se nalaze uprava i blagovanje. Gospodarski prostori se nalaze na sjevernom dijelu građevine te imaju zasebni ulaz preko gospodarskog dvorišta.


Glavna uzdužna komunikacija dijeli suteren na zapadni i istočni dio. Zapadni dio obuhvaća velike društvene prostore: hall, radnu terapiju, dnevni boravak, caffè i blagovanje. Ti su prostori odvojeni staklenim paravanima i tkaninom te čine jedinstven društveni prostor povezan s parkom. Prema istoku orijentirani su manji, intimniji prostori: ordinacija, savjetovalište, liturgija, uprava…


Prostori stanovanja se nalaze na etažama iznad. Vertikalna povezivost se ostvaruje komunikacijskim jezgrama koje se nalaze u neposrednoj blizini halla i blagovanja. Prostorije stacionara se nalaze iznad prostora gospodarstva čime je ostvarena brza veza s potrebnim servisnim sadržajima.


Stambene jedinice razmještene su po paviljonima u 5 cjelina (etaža) s po 10‐11 stanara. Na svakih 18 stanara planiran je južno orijentirani dnevni boravak od 25 m2 (tri dnevna boravka). Dva boravka su dvoetažna.


Iz prizemlja svih paviljona omogućen je izlaz na krov suterena. Zeleni krov je hortikulturno uređen i podređen boravku stanara koji ga i sami održavaju. Dijelovi krova su različito orijentirani, a time i naizmjence osunčani odnosno zasjenjeni. Moguće je optimalno korištenje kroz dan i godišnja doba. Preko južne strane zelenog krova omogućen je direktan izlaz na teren.


Stambene jedinice su omeđene komunikacijom s istočne strane i lođom sa zapadne. I lođa i komunikacije su ostakljenje valovitim akrilnim staklom, vizualno otvorene prema van, ostvarujući privid jedinice kao „kuće s okućnicom“ u vertikalnom susjedstvu (paviljonu). Iste funcioniraju kao zimski vrtovi, staklenici koji akumuliraju i otpuštaju energiju sunca uz pomoć senzorski upravljanih otvora, te predstavljaju klimatsku tampon zonu prema stambenoj jedinici.


Jedinice su modularne, svijetle širine 3,2m i zapadno orijentirane. Staklena stijena je u cijeloj širini sobe, a otvaranjem dvaju središnjih krila lođa i soba povezuju se u jedinstven prostor. Lođe su povezane kako bi omogućile socijalizaciju stanara. To je prostor druženja i opuštanja, razmjena mišljenja uz jutarnju kavu i pozdrava prije odlaska na počinak. Potreba za intimom je lako ostvariva postavljanjem biljnih paravana.


e-impuls