Milat d.o.o.

Sortina 1D   10000 Zagreb   Croatia


OIB: 15121808583
adresa ureda: Trnsko 32B, Zagreb, Croatia
mob: + 385(0)98 177 678 5
direktor: Maja Milat, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica
mail: maja@milat.hr

Info

Milat d.o.o. je arhitektonski ured sa sjedištem u Novom Zagrebu.
Ured čine arhitekti Mario Matić i Maja Milat.


Pišite nam:

e-impuls