Naziv projekta :
Podizanje konkurentnosti uvođenjem BIM sustava ulaganjem u opremu i edukaciju
Opis projekta :
Provedbom projekta ulaganja u računalnu opremu, softver i edukaciju, implementirali smo BIM okruženje u radni proces te povećali poslovnu sposobnost na polju digitalnih usluga kao što su parametričko modeliranje, izrada BIM i VR modela. Nabavljena VR oprema i 3D skener omogućavaju nam razvoj novih usluga i prezentacijskih alata. Provedbom projekta stekli smo dodatne kompetencije i poticajno radno okruženje.
Ciljevi projekta:
Razvoj kompetencija poduzetnika na polju digitalnih usluga. Povećanje konkurentnosti kroz pružanje kvalitetnije i složenije usluge, bolje planiranje i prezentacija projekata. Sposobnost poduzetnika za izradu arhitektonskih projekata BIM metodologijom.
Ukupna vrijednost projekta:
212.000,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU:
142.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta:
01/10/2017 – 01/04/2019
Kontakt osobe za više informacija:


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više informacija o Programu dodjele potpora male vrijednosti E-impuls: http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Milat d.o.o.

e-impuls